Behandelaanbod: Ergotherapie en Cognitieve Revalidatie Therapie

Ergotherapie en Cognitieve Revalidatie Therapie

Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van dagelijks handelen. Na hersenletsel is het soms door motorische en/ of cognitieve problemen moeilijker of niet mogelijk om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Met ergotherapie werkt u aan het weer oppakken van activiteiten die u belangrijk vindt. Dit kan gaan om activiteiten op verschillende vlakken:

  • wonen/ zorgen (zoals huishouden of voor uzelf zorgen)
  • werken/ leren (zoals (vrijwilligers)werk of studie)
  • vrije tijd/ spel (zoals hobby’s of sociale contacten)

Een ergotherapeut kan hierin begeleiding bieden in de vorm van cognitieve revalidatie therapie. Deze behandeling richt zich op:

  • Uitleg over de werking van de hersenen en het hersenletsel in relatie tot de klachten die u ervaart bij uw dagelijkse activiteiten.
  • Training van de cognitieve vaardigheden die bepalend zijn voor het functioneren om te zien of deze vaardigheden kunnen verbeteren.
  • Het leren toepassen van compensatiestrategieën in dagelijkse activiteiten voor stoornissen die niet meer verdwijnen.

Cognitieve revalidatie therapie is altijd maatwerk en afgestemd op uw doelen, mogelijkheden en beperkingen. Het leren omgaan met uw beperkingen is een belangrijk doel als herstel niet meer mogelijk is.

Werkwijze

De afspraken vinden plaats op de praktijk en kunnen bij u thuis zijn als u niet in staat bent om naar de praktijk te komen of het waardevol is voor de behandeling.

Tijdens de eerste afspraak vertelt u uw ervaringen, de gevolgen van het hersenletsel en welke doelen u wilt bereiken. Samen maken we daarna een plan van aanpak. In de volgende afspraken voeren we het plan van aanpak uit en houden we bij of u vooruit gaat.

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Bij Niet-Aangeboren Hersenletsel hoeft er aan de buitenkant niets te zien te zijn, maar er kan wel veel veranderd zijn. Heel gewone, dagelijkse dingen gaan niet meer zo gemakkelijk. Activiteiten op het gebied van wonen, voor jezelf zorgen, werk, studie en/of dagbesteding waren voorheen eenvoudig, maar lukken niet meer of kosten nu meer moeite.

Gevolgen van Niet-Aangeboren Hersenletsel  kunnen onderverdeeld worden in:

Cognitieve problemen

Denk hierbij aan verandering in waarneming en oriëntatie, tempo van informatieverwerking, moeite met concentratie/aandacht, geheugen, problemen met plannen en het houden van overzicht of sneller mentaal moe zijn.

Gedragsmatige problemen

Dit uit zich bijvoorbeeld in een toename in heftigheid van emotionele reacties of juist afwezigheid van emotionele reacties (apathie), agressie en agitatie, sociaal onaangepast gedrag, ontremd en impulsief gedrag.

Psychische problemen

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om stemmingsstoornissen, denk- en waarnemingsstoornissen (psychosen, waanideeën, hallucinaties), angst, dwang, posttraumatische stressstoornissen en verslavingsproblematiek.

Fysieke problemen

Dit zijn motorische veranderingen zoals krachtverlies, coördinatiestoornissen, spasticiteit, lichamelijke vermoeidheid en veranderingen in het gevoel.

Specifieke gevolgen van NAH verschillen van persoon tot persoon, afhankelijk van onder meer de plaats van het letsel, de ernst van de beschadiging en de leeftijd waarop het letsel is ontstaan. Maar ook door persoonlijkheidskenmerken vóór het letsel.

Per 1 maart 2024 zijn wij verhuisd naar een nieuw adres:

Groene Dijk 2
3401 NJ IJsselstein