Complimenten, klachten en dossier inzage

Ben je tevreden, vertel het anderen. Ben je ontevreden, vertel het ons.

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over bepaalde zaken of een klacht heeft over ons. Maak de klacht in eerste instantie kenbaar aan ons, zodat wij samen met je naar een oplossing kunnen zoeken.

Als je het moeilijk vindt één van ons rechtstreeks te benaderen of wij komen er samen niet uit, dan kan je contact opnemen met het Adviespunt Zorgbelang Nederland.

Adviespunt Zorgbelang Nederland

Het Adviespunt Zorgbelang Nederland is een onafhankelijke organisatie, die jou onder andere informatie kan geven over jouw rechten als cliënt en kan helpen met de voorbereiding van een gesprek met de betreffende ergotherapeut. www.zorgbelang-nederland.nl

Komen wij er samen niet uit, dan kunt je jouw klacht voorleggen aan het Klachtenloket Paramedici, waarbij wij zijn aangesloten.

Klachtenloket Paramedici

 Ben je na schriftelijk contact en/of een gesprek met de behandelend ergotherapeut niet gekomen tot een oplossing van jouw klacht of is er een goede reden waarom je het eerste gesprek wilt vermijden, dan kan je jouw klacht melden bij het Klachtenloket Paramedici.

Dit kan via de website www.klachtenloketparamedici.nl middels het online klachtenformulier, telefonisch (030 31 00 929, op werkdagen tussen 9:00 en 12:30 uur) of via mail, info@klachtenloketparamedici.nl.
Een onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt dan contact met je op. Zie voor uitgebreidere informatie www.klachtenloketparamedici.nl/klacht/

Dossierinzage

In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst staat dat je in jouw eigen medisch dossier mag kijken (recht van inzage). Je hebt ook het recht om een kopie te vragen van jouw dossier of een kopie van een gedeelte van jouw dossier. 
Dit kan tijdens een geplande afspraak of je kunt hiervoor een aparte afspraak maken. 
Tijdens deze afspraak kunnen wij je helpen door bepaalde zaken uit te leggen zoals moeilijke medische termen. Samen kan dan ook beslist worden van welke gegevens je een kopie wilt ontvangen. Dit zal direct tijdens de afspraak in orde gemaakt worden.

Verzoek om informatie van derden

Wij stellen de behandeling centraal en willen  belangenverstrengeling voorkomen. Wij werken daarom niet mee aan verzoeken om informatie met een juridisch belang (bijvoorbeeld letselschade procedures, UWV of verzekeringsgeneeskundige zaken). Ook niet als u daar toestemming voor geeft. U kunt hiervoor het verslag gebruiken, welke u en de verwijzer bij afronding van ergotherapie hebben ontvangen.

 

Per 1 maart 2024 zijn wij verhuisd naar een nieuw adres:

Groene Dijk 2
3401 NJ IJsselstein